České svatební tradice

Házení kytice

Nevěsta hází po obřadu svatební kytici svobodným dívkám, zpravidla přes levé rameno. Ta, která květiny chytí, se vdá jako další.

Rozbíjení talíře

Tento zvyk má kořeny hned ve dvou pověrách – že střepy přinášejí štěstí a že společným zametáním rozbitého nádobí novomanželé prokáží vůli spolupracovat a jejich manželství pak bude harmonické.

Společné pojídání polévky

Sdílení talíře polévky při svatební hostině má symbolizovat spolupráci novomanželů, stejně jako schopnost obou brát si a dávat rovným dílem. 

Únos nevěsty

V pokročilé hodině, kdy se už svatební hostina chýlí ke konci, unesou přátelé novomanželů nevěstu. Pokud ji ženich nenajde, musí zaplatit výkupné. Tento zvyk symbolizuje dívčino odloučení od rodičů a přechod k novému životu v manželství.